• 0543 647 54 04

  • info@ayvalikuzmanpsikolog.com

Gülşah Karadayı

Uzman Klinik Psikolog

1985 yılı, İzmir doğumludur. Ortaokul ve lise eğitimini V.K.V. Koç Özel Lisesi’nde tamamladı. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra 2008 yılında yüksek lisans eğitimini, şizofreni hastalarında yaşam kalitesi ve işlevsellik ile ilgili tezi ile Hollanda, Maastricht Üniversitesi, Ruh Sağlığı Bilimleri bölümünde tamamlamıştır.UNICEF ve ilgili bakanlıklar tarafından desteklenen, ilköğretim seviyesinde devamsızlığın önlenmesi ve çocuk cezaevlerinde risk ve ihtiyaçların tespit edilerek uygun iyileştirme programlarının uygulanması amaçlanan iki ayrı projede görev almıştır. Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, Gençruh projesi kapsamında çocuk ve ergenlerle psikolojik danışmanlık çalışmaları yürütmüştür. Tez çalışması da dahil olmak üzere, ulusal ve uluslar arası bilimsel dergilerde yayına hazırlık aşamasında ve yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

2009-2015 yıllları arasında tez çalışmasını gerçekleştirdiği İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Psikotik Bozukluklar Araştırma Programı’nda araştırma görevlisi ve psikoterapist olarak görev yapmıştır. 2011 yılında Çatı Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde bireysel psikoterapi çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Yine 2011 yılından itibaren Sosyal Psikiyatri Servisi, Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programı’nda Fotoğraf/Sinema ve Dans Hareket Terapisi gruplarında sanat terapisi etkinlik yürütücüsü olarak görev almıştır.

2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yaratıcı Hareket ve Dans/Hareket Terapisi Sertifika programını, 2017 yılında da İstanbul Bilgi Üniversitesi, Klinik Psikoloji yüksek lisans programını tamamlamıştır.

2016 yılında Ayvalık Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’ni kurmuştur.

Üyesi Olduğu Dernekler:

Türk Psikologlar Derneği
Sanat Psikoterapileri Derneği
Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği
Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği

Mesleki İlgi Alanları:
Dışavurumcu sanat psikoterapileri, dans ve hareket terapisi, yaşam kalitesi ve işlevsellik, ruhsal hastalıklarla ilgili damgalanma, evrimsel psikoloji ve şemalar.
2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yaratıcı Hareket ve Dans/Hareket Terapisi Sertifika programını, 2017 yılında da İstanbul Bilgi Üniversitesi, Klinik Psikoloji yüksek lisans programını tamamlamıştır.

2016 yılında Ayvalık Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’ni kurmuştur.

Üyesi Olduğu Dernekler:

Türk Psikologlar Derneği
Sanat Psikoterapileri Derneği
Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği
Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği

Mesleki İlgi Alanları:
Dışavurumcu sanat psikoterapileri, dans ve hareket terapisi, yaşam kalitesi ve işlevsellik, ruhsal hastalıklarla ilgili damgalanma, evrimsel psikoloji ve şemalar.

  • Email: gulsahkaradayi@ayvalikuzmanpsikolog.com